Publicado: 8 de Octubre de 2013 a las 14:05

Fa gairabé 20 anys que intentem cuidar al màxim els animals que ens porten els nostres clients i els que ens remeten companys veterinaris d'altres centres.