Fa gairabé 20 anys que intentem cuidar al màxim els animals que ens porten els nostres clients i els que ens remeten companys veterinaris d'altres centres.