La parvovirosi és una enfermetat molt greu que pot atacar i posar en perill la vida del nostres animals, sobretot dels cadells.
En aquest cas el final de la història va ser feliç i aquest cadellet es va recuperar perfectament després d'una intensa hospitalització en el nostre centre.